Translate

Binnen de school bestaat er een klachtenprocedure. Indien er een klacht wordt ingediend zal er uiterlijk binnen 2 weken een reactie komen naar de betreffende. Er wordt gestreeft om de klacht binnen een maand te behandelen. Bij een blijvend geschil kan er een beroep worden gedaan op een onafhankelijke therapeut die werkzaam is binnen Surya, het overkoepeld orgaan waarbinnen de yogaschool is gevestigd.

Het klachtenformulier kunt u hier downloaden.

Met vriendelijke groet,

Ron van der Post