Translate

 

 de opleidings groep in nijmegen zal in september 2017 / 2018 starten op de donderdag

Nijmegen roosters voorjaar 2017:

1e jaars zaterdag

Nijmegen september 2016/2017

17/09 – 01/10 – 15/10 – 12/11 – 26/11 – 10/12 –

14/01 – 28/01 – 18/02 - 18/03 - 01/04 - 15/04 - 03/06 - 17/06  [13/05]

2e jaars donderdag Nijmegen september 2016/2017

15/09 – 29/09 – 13/10 – 10/11 – 24/11 – 08/12 – 22/12

19/01 – 02/02 – 16/02 – 16/03 - 30/03 - 13/04 - 18/05 - 08/06 - 22/06

3e jaars donderdag Nijmegen september 2016/2017

08/09 – 22/09 – 06/10 – 03/11 – 17/11 – 01/12 – 15/12

12/01 – 26/01 – 09/02 - 09/03 - 23/03 - 06/04 - 20/04 - 01/06 - 15/06