Translate

Leren: verkeer in meerdere richtingen

Rust, balans en ontspanning zijn de algemeen bekende associaties met Yoga waar we de komende drie jaar zeker aan zullen werken. Maar de opleiding draagt met opzet het predikaat 'dynamisch'. Kenmerkend voor een Yogi is het op weg zijn. Dankzij een innerlijke rust in beweging blijven. Groei en ontwikkelingen gedijen het best op een goede ondergrond. Een belangrijk uitgangspunt bij het streven naar verlichting is met twee benen stevig op de grond en in de realiteit staan. Deze docentenopleiding beoogt u een gedegen basis te bieden, bouwstenen om persoonlijk en professioneel te groeien. Een boeiende, vermoeiende, leerzame en leuke tijd dát is wat u, naast kennis en vaardigheden, tijdens de opleiding kunt verwachten. En als docent wil ook ik graag van u iets leren om mezelf en de opleiding verder te ontwikkelen.

Ervarend leren

Het verwerven van kennis is een onderdeel van de opleiding.
Maar ervarend leren staat tijdens de studie centraal. Het zelf aan den lijve ervaren, loopt als een rode draad door alle modules. Vervolgens onderzoeken we hoe we op een verantwoorde manier het leven van patiënten of cursisten kunnen beïnvloeden. De praktijk is de toetssteen van de theorie, of zoals Swami Sivananda zegt: een gram praktijk is beter dan tonnen theorie.