Translate

Hatha-Yoga docent, de kroon op de modules

  • Ashtanga-yoga:het achtvoudige pad van Patanjali: de yama's, niyama's, asana's, pranayama's, pratyahara, dharana, dhyana en samadhi
  • Anatomie - fysiologie:het bewegingsapparaat, ademhalingsproces.
  • Ayurveda- introductie in de traditionele Ayurveda, de klassieke Indiase geneeswijze
  • Energie: de invloed van chakra's en kundalini op onze gezondheid.
  • Voeding: de invloed van voeding op ons functioneren, Yoga-krya's en de achtergrond van reinigingsoefeningen, zoals neti en kunjal.
  • Meditatie: de kern van meditatie, de relatie met asana's en pranayama's, aandachtspunten bij het mediteren, mantra- yoga.
  • Filosofie: geschiedenis van de yoga, mens- en wereldbeelden, karmische theorie, de Veda's en Baghavad Gita, Yoga als wetenschap, sutra's.
  • Psychologie: persoonlijkheidsstructuur volgens de yoga, de relatie tussen yoga en psychoanalyse /psychotherapie.
  • Didactiek - methodiek: opzetten, en uitvoeren van lesprogramma's, werken met groepen.
  • Ondernemen: zakelijke aspecten bij het starten van een eigen praktijk.

De lessen in het eerste jaar hebben vooral een inleidend karakter. Uit ervaring weten we dat het studenten in het begin veel energie kost om weer open en onbevooroordeeld te leren kijken. Sommigen moeten zich daarbij ook de gedachtengang van de yoga nog eigen maken. Yoga-onderwijs krijg je niet, maar neem je. Ieder jaar wordt een tussen- en een eindtoets afgenomen. Aan het eind van de opleiding ontvangt u een diploma en bent u in staat om een praktijk als Hatha-yoga docent op te zetten. Yoga is en blijft een groeiproces dat niet stopt bij het kunnen lesgeven. Eventueel kunt u een speciale massagecursus volgen (de prijs voor deze cursus is niet bij de opleidingskosten inbegrepen). Na de opleiding heeft u de mogelijkheid voor bijscholing en supervisie.

De opleidingsdag is afwisselend opgebouwd uit: theorie, praktijk, visualisatie en meditatie. Tijdens de hele opleiding volgt u wekelijks ook een 'gewone' yoga-les, de kosten hiervan zijn niet bij de opleidingsprijs inbegrepen. Studenten die ver weg wonen, mogen na overleg deze les in hun woonplaats volgen.

Eerste Jaar


Theorie:
inleidingen in de Maha-yoga, met name de Ashtanga-yoga met het accent op de eerste vijf treden:
yama's, niyama's, asana's, pranayama's en Pratyahara. Filosofie en psychologie. Energie: de chakra's met hun emotionele, mentale en fysieke aspecten; de logica achter de disbalans.
Praktijk:intensieve beoefening van de opbouw en het proces van de asana's. Het accent ligt dit jaar op het doen en ervaren. Het zelf oefenen moet als essentiëel worden gezien voor het met succes volgen van de yoga-opleiding. 

Meditatie: basishoudingen en ademhalingsoefeningen als ondersteuning voor het mediteren.

 

Tweede jaar

Theorie: verdieping van de stof. Uitwerken van de yama's en niyama's en de laatste drie treden, Dharana, Dhyana en Samadhi. Karmische theorie. Anatomie en fysiologie. Voeding in relatie tot het dagelijks leven. Ayurveda: haar oorsprong, methodiek en filosofie en haar relatie met Yoga
Praktijk: noteren, analyseren en het leren tekenen van asana's. Het beoefenen van pranayama-technieken. Anatomie en fysiologie van het bewegingsapparaat en de ademhaling. centraal staat het begrijpen van de wisselwerking tussen lichaam en geest.

Meditatie: theorie en oefeningen gericht op het realiseren van pratyahara, de vijfde trede op het pad van Patanjali.

 

Derde jaar

Theorie: Verdiepen van de theorie; yoga als wetenschap van de ziel, karma in het dagelijks leven en het uitwerken van visies en metaforen. de Yoga sutra's van Patanjali [Taimni] worden uitgebreid besproken.
Praktijk: individueel asana-programma, het therapeutisch karakter (fysiek, mentaal en emotioneel) van asana's en pranayama's. Tevens voeren de studenten thuis een intensief oefenprogramma uit. Banda's, bastrika en reinigingsoefeningen, zoals neti en kunjal.

Meditatie: knelpunten bij het mediteren en de bezinnende en reflecterende kracht van meditatie

Theorie en praktijk: als student dient u één theorieles (als scriptie) en één praktijkles te geven.

Didactiek en methodiek : theorie van het lesgeven en het werken met groepen, met voorbeelden en vragen uit de praktijk.

Zelfstandig ondernemen: aandachtspunten bij het opzetten van een eigen praktijk.

Last, but not least kunt u gedurende de opleiding met een studiereis mee naar India, die - bij voldoende belangstelling- door Yogaschool Ron van der Post wordt georganiseerd. Het programma stellen we in overleg met de Brahmrishi Mission uit India op. We verblijven tijdens dit yoga-kamp in het prachtige berglandschap van de Himalaya.