Translate

Hatha-Yoga docent, de kroon op de modules

  • Ashtanga-yoga:het achtvoudige pad van Patanjali: de yama's, niyama's, asana's, pranayama's, pratyahara, dharana, dhyana en samadhi
  • Anatomie - fysiologie:het bewegingsapparaat, ademhalingsproces.
  • Ayurveda- introductie in de traditionele Ayurveda, de klassieke Indiase geneeswijze
  • Energie: de invloed van chakra's en kundalini op onze gezondheid.
  • Voeding: de invloed van voeding op ons functioneren, Yoga-krya's en de achtergrond van reinigingsoefeningen, zoals neti en kunjal.
  • Meditatie: de kern van meditatie, de relatie met asana's en pranayama's, aandachtspunten bij het mediteren, mantra- yoga.
  • Filosofie: geschiedenis van de yoga, mens- en wereldbeelden, karmische theorie, de Veda's en Baghavad Gita, Yoga als wetenschap, sutra's.
  • Psychologie: persoonlijkheidsstructuur volgens de yoga, de relatie tussen yoga en psychoanalyse /psychotherapie.
  • Didactiek - methodiek: opzetten, en uitvoeren van lesprogramma's, werken met groepen.
  • Ondernemen: zakelijke aspecten bij het starten van een eigen praktijk.

De lessen in het eerste jaar hebben vooral een inleidend karakter. Uit ervaring weten we dat het studenten in het begin veel energie kost om weer open en onbevooroordeeld te leren kijken. Sommigen moeten zich daarbij ook de gedachtengang van de yoga nog eigen maken. Yoga-onderwijs krijg je niet, maar neem je. Ieder jaar wordt een tussen- en een eindtoets afgenomen. Aan het eind van de opleiding ontvangt u een diploma en bent u in staat om een praktijk als Hatha-yoga docent op te zetten. Yoga is en blijft een groeiproces dat niet stopt bij het kunnen lesgeven. Eventueel kunt u een speciale massagecursus volgen (de prijs voor deze cursus is niet bij de opleidingskosten inbegrepen). Na de opleiding heeft u de mogelijkheid voor bijscholing en supervisie.

De opleidingsdag is afwisselend opgebouwd uit: theorie, praktijk, visualisatie en meditatie. Tijdens de hele opleiding volgt u wekelijks ook een 'gewone' yoga-les, de kosten hiervan zijn niet bij de opleidingsprijs inbegrepen. Studenten die ver weg wonen, mogen na overleg deze les in hun woonplaats volgen.