Eerste Jaar


Theorie:
inleidingen in de Maha-yoga, met name de Astanga-yoga met het accent op de eerste vier treden:
yama's, niyama's, asana's en pranayama's. Filosofie en psychologie. Energie: de chakra's met hun emotionele, mentale en fysieke aspecten; de logica achter de disbalans.
Praktijk:intensieve beoefening van de opbouw en het proces van de asana's. Het accent ligt dit jaar op het doen en ervaren. Het zelf oefenen moet als essentiëel worden gezien voor het met succes volgen van de yoga-opleiding.

Meditatie: basishoudingen en ademhalingsoefeningen als ondersteuning voor het mediteren.

 

Tweede jaar

Theorie: verdieping van de stof. Uitwerken van de yama's en niyama's. Karmische theorie. Anatomie en fysiologie. Voeding in relatie tot het dagelijks leven. Ayurveda: haar oorsprong, methodiek en filosofie.
Praktijk: noteren, analyseren en het leren tekenen van asana's. Het beoefenen van pranayama-technieken. Anatomie en fysiologie van het bewegingsapparaat en de ademhaling.

Meditatie: theorie en oefeningen gericht op het realiseren van pratyahara, de vijfde trede op het pad van Patanjali.

 

Derde jaar

Theorie: de laatste drie treden van het achtvoudige pad: dharana, dhyana en samadhi. Verdiepen van de theorie; yoga als wetenschap van de ziel, karma in het dagelijks leven en het uitwerken van visies en metaforen.
Praktijk: individueel asana-programma, het therapeutisch karakter (fysiek, mentaal en emotioneel) van asana's en pranayama's. Tevens voeren de studenten thuis een intensief oefenprogramma uit. Banda's, bastrika en reinigingsoefeningen, zoals neti en kunjal.

Meditatie: knelpunten bij het mediteren en de bezinnende en reflecterende kracht van meditatie

Theorie en praktijk: als student dient u minimaal één theorieles (als werkstuk) en één praktijkles te geven.

Didactiek en methodiek : theorie van het lesgeven en het werken met groepen, met voorbeelden en vragen uit de praktijk.

Zelfstandig ondernemen: aandachtspunten bij het opzetten van een eigen praktijk.

Last, but not least kunt u de opleiding afsluiten met een studiereis naar India, die - bij voldoende belangstelling- door Van der Post opleidingen wordt georganiseerd. Het programma stellen we in overleg met de Brahmrishi Mission uit India op. We verblijven tijdens dit yoga-kamp in het prachtige berglandschap van de Himalaya.