Master jaar “Yoga”

 Doelstelling van dit studiejaar:

Een gelegenheid bieden voor de serieuze Yoga beoefenaar die naar verdieping zoekt.Een jaar waarbij de intentie is, dat de lessen een verfijning zijn van de praktijk die thuis beoefend wordt. Zoals de asana’s, pranayama, meditatie en het bestuderen van de theorie. Persoonlijke leerdoelen kunnen worden ingebracht waardoor de begeleiding afgestemd kan worden op het individu. Interactie is gebaseerd op nadenkendheid en het grondig voorbereiden van de leerstof. Hierdoor kan er meer diepgang komen tijdens de lessen.

 

 

Dinsdag om de 2 weken  september 2014 tot eind juni 2015 ongeveer 18 lesdagen

09.30 – 16.00   kosten € 1400,=

 voorwaarden om toegelaten te worden

 1] middels het intake gesprek de persoonlijke motivatie toelichten

2] een yoga opleiding afgerond te hebben

3] dagelijks met Yoga bezig zijn

4] bereid zijn om te investeren en een verdieping aan te brengen

 dag indeling:

ochtend:        09.30 – 11.00  asana’s

                       11.00 – 11.30 pranayama

                       11.30 – 12.00 meditatie

 

middag          13.00 – 14.30 filosofie

                       14.30 – 15.30 praktijk

                       15.30 – 16.00 meditatie

 Asana’s:

Het beoefenen van de asana is niet alleen een verfijning, maar het zijn ook de grenzen zoeken, je scherp houden en ervaren wat het op verschillende lagen doet. [vanuit 12 verschillende invalshoeken]

 Pranayama:

Eenvoudige reinigende pranayama’s worden gedaan en thuis beoefend, zodat er tijdens de les verfijnd kan worden. Pranayama wordt verbonden met de dosha’s, 5 elementen, chakra’s en ons emotioneel en mentale state of mind

 Meditatie:

De meditatie wordt direct beoefend, maar op de dagen is er ook ruimte om te delen en vragen te stellen over de processen tijdens de meditatie. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de student dagelijks mediteert.

De verdieping staat centraal dit jaar, daar de meditatie de sleutel is tot verdieping.

 Filosofie:

De theorie van de Samkya en Yoga wordt uiteen gezet, waarbij naast Patanajali ook Brahmrishi  Vishvatma Bawraji  ofwel Guruji zijn filosofie wordt behandeld.

 Praktijk:

Gedurende het jaar worden er een mogelijkheden gegeven om met casussen te komen of worden klachten in het algemeen behandeld en wat de logica er achter is, zonder in de huid van de therapeut te gaan zitten. De gehele Yoga theorie wordt verweven met het in kaart brengen van fysieke, emotionele en mentale klachten of disbalans. Linken worden gelegd naar de Ayurveda en zijn behandel- en geneeswijzen.

 Huiswerk:

Er wordt vanuit gegaan dat het huiswerk grondig wordt voorbereid. Vragen worden opgeschreven en worden tijdens de les voor gelegd. 

aanmeldingsformulier